Giải Pháp Xử Lý Nước Thải Cà Phê

 
GIỚI THIỆU
Picture1

Có 2 phương pháp khác nhau được sử dụng để xử lý hạt cà phê: phương pháp xay khô và phương pháp xay ướt. Nước được sử dụng trong phương pháp xay ướt thay đổi khác nhau cả về số lượng và mục đích.

30% lượng nước được sử dụng cho quá trình tách vỏ và 70% cho quá trình rửa các hạt cà phê sau khi lên men. Trong 70% , có 20% lượng nước sử dụng để loại bỏ phần nhầy bị phân hủy và 50% còn lại là nước thải từ quá trình rửa cuối và chọn lọc hạt.

ĐẶC ĐIỂM CỦA NƯỚC THẢI CÀ PHÊ VÀ NHÀ MÁY XỬ LÝ BẰNG CÔNG NGHỆ RO
Nước thải cà phê có chứa một lượng lớn các chất như: đường, cellulose, caffein và pectics.
 
Coffee Cherry
Water de-pulping Water from washing
Proteines 8.9% Pectic substances 23.4%
Tannins 10.0% Sugars 54.2%
Chlorogenic acid 14.5% Cellulose 20.4%
Caffeine 22.0%
Sugars 45.3%
 
 
Bảng 1. Đặc điểm của nước thải cà phê
Parameter Total average (mg/L) De‐pulping water (mg/L) Water from washing (mg/L)
TSS 7 000 – 10 900 13 200 2 900
pH 4-5 4-5 4-5
BOD5 10000-13000 1000-9000 1000-4000
COD 18000-23000 2000-14000 850-10000
  Dòng thải từ nhà máy sẽ được xử lý trong Hệ thống xử lý dòng thải (ETP). theo như chính sách công ty có yêu cầu về việc giảm tải trọng dòng thải dùng cho tái sử dụng.
 
Parameters Unit Effluent (Input to RO) Permeate (RO Output)
Flow (recovery rate 66%) cum/day 500 330
pH - 6.8-7.2 6.5
Total Dissolved Solids ppm 800-1000 100
Chemical Oxygen Demand ppm 220 10
Biochemical Oxygen Demand ppm 80 -
Silica ppm 10 <1
Total Suspended Solids ppm 100 0
Chlorides ppm 70 <10
Sulphates ppm <50 <10
Liên quan