Sản phẩm - Giải Pháp Xử Lý Nước Thải

Nước Thải Công Nghiệp

Rochem waste water

Đội ngũ kĩ sư của Rochem sẽ giúp bạn lựa chọn giải pháp thích hợp nhất để đáp ứng quy chuẩn xả thải đối với nước thải công nghiệp. Hệ thống xử lý nước thải hiện đại bậc nhất của Rochem có thể xử lý, làm sạch tất cả các loại nước thải trên thế giới.

 Các loại nước thải
 Đặc điểm
 Các loại nước thải
 Đặc điểm
xử lý nước thải sản xuất thực phẩm   Nồng độ COD,BOD cao, tính chất nước thải đa dạng, phụ thuộc vào nguyên liệu và sản phẩm sản xuất.
xử lý nước thải điện   Hàm lượng TDS và TDS cao, nước thải có nhiệt độ cao, nhiều chất rắn hữu cơ Ammonia, nitrite, nitrates, kim loại nặng
xử lý nước thải xi mạ   Hàm lượng TDS, nhiều kim loại nặng, nước thải có nhiệt độ cao, có tính axit, nhiều dầu, mỡ
xử lý nước thải cao su   Hàm lượng TDS, TSS, COD,BOD cao, Tổng Nito và Amoni cao.
xử lý nước thải giặt ủi   Nhiều vi sinh vật và nồng độ chất bẩn nhiều (chất béo, dầu mỡ, chất không tan..), hóa chất (chất giặt tẩy)..
xử lý nước thải dệt nhuộm   Chứa nhiều loại hóa chất, chất hữu cơ, COD, chất rắn lơ lửng, độ màu cao,tính axit và nhiều loại chất hòa tan khác.
xử lý nước thải sản xuất thuốc   Nồng độ COD, BOD cao, chất hữu cơ bay hơi, hợp chất nito, muối và kim loại.. xử lý nước thải thuộc da   Hàm lượng TDS, TSS, chất hữu cơ và nhiệt độ cao, Ammonia,Nitrites, Nitrate và kim loại nặng
Yêu cầu của bạn là thiết kế thêm hay thiết kế mới hoàn toàn hệ thống, Rochem luôn có thể xây dựng và tích hợp những giải pháp của chúng tôi vào hệ thống của bạn dựa trên sự phân thích chi tiết hệ thống. Chúng tôi sẽ xem xét tổng thể,toàn bộ các vấn đề như mục tiêu sản xuất, thời gian vận hành, hệ thống quản lý chất lượng, kinh tế, tiêu chuẩn và kiến trúc hệ thống để đưa ra giải pháp thích hợp và đảm bảo chất lượng nhất cho bạn. quality water
Chúng tôi đã thiết kế,xây dựng, cung cấp, hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật với hơn 3000 hệ thống màng trên toàn thế giới. Chúng tôi cung cấp hệ thống kĩ thuật cũng như những khối mô-đun tiền chế nhằm đáp ứng việc nhu cầu xử lý nước thải của tất cả các ngành công nghiệp với tuổi thọ lâu và chi phí thấp.
waste water treatment system