Sản phẩm - Giải Pháp Xử Lý Nước Thải

Xử Lý Nước Thải Rỉ Rác

ROCHEM đã thiết kế và vận hành hơn 70 hệ thống xử lý nước rỉ rác trong 20 năm qua, xử lý hơn 10000m3 nước rỉ rác mỗi ngàyRochem system
 • Austria
 • Belgium
 • Chile
 • France
 • Germany
 • Italy
 • Korea
 • Poland
 • Portugal
 • Spain
 • UK
 • Ukraine
 • USA
landfill leachate treatment
 

ROCHEM đã bắt đầu sản xuất hệ thống màng từ năm 1982. Kinh nghiệm trong lĩnh vực màng của chúng tôi được những công ty khác ứng dụng

NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG - HỆ THỐNG XỬ LÝ NGAY TẠI ĐIỂM XẢ THẢI

Nhà máy xử lý nước thải rỉ rác của Rochem được thiết kế theo tiêu chuẩn nhất định. Các tiêu chí để thiết kế được đưa ra dựa trên nhiều năm kinh nghiệm trong việc xử lý nước rỉ rác.

Những tiêu chí của những nhà máy khác nhau được tập hợp lại cho nhà máy xử lý nước rỉ rác như là: vận hành hoàn toàn tự động, thiết bị lấy mẫu, đo lường, lọc sơ bộ, hệ thống rửa ngược và thiết bị áp lực cao với tất cả đường ồng, van, co được lắp đặt sẵn.

Đó là phần cơ bản đã được thiết kế cho giai đoạn đầu của quá trình xử lý nước rỉ rác

Vấn đề đối với nước rỉ rác là thành phần và lưu lượng khác nhau cho nên các thông số cho việc vận hành của các nhà máy sẽ được điều chính để phù hợp với sự khác nhau này.

Các nhà máy sẽ được thiết kế với việc tối ưu hóa kích thước, để có thể phù hợp với mọi điều kiện diện tích và kinh tế khi vận hành

Các giới hạn xử lý của mô-đun ảnh hưởng lớn để độ linh hoạt của nhà máy trong quá trình thiết kế. Các thông số và thiết mô-đun theo tiêu chuẩn giúp đầu tư hợp lý và hạn chế tối đa tình trạng đầu tư quá nhiều.

Rochem leachate

leachate treatment

landfill treatment

Khi thiết kế nhà máy cho bãi chứa rác quá lớn, việc nghiên cứu kĩ số liệu sẽ giúp cho việc thiết kế thuận lợi với hai hoặc ba hệ thống thẩm thấu ngược kết nối song song. Điều này sẽ giúp nhà máy hoạt động bán tải và luôn sẵn sàng hoạt động toàn bộ công suất khi nhà máy quá tải nhằm đảo bảo được chất lượng.

Nếu chất lượng nước sau xử lý từ giai đoạn một không đạt yêu cầu, giai đoạn hai của quá trình thẩm thấu ngược (RO) có thể được lắp đặt ngay sau giai đoạn một với cùng chỉ số kĩ thuật. Thiết kế kĩ thuật của giai đoạn thẩm thấy ngược (RO) thứ 2 tương ứng với các tiêu chuẩn kĩ thuật về thẩm thấu ngược của Rochem hiện tại, đáp ứng được lượng nước chưa xử lý lên đến 12500l/giờ

 

Over 70 landfill leachate plants during the last 20 years