Sản phẩm - Giải Pháp Xử Lý Nước Thải

Màng Tròn

ROCHEM sản xuất ĐỆM MÀNG TRÒN. 
Thiết kế màng dạng tròn giúp tăng 5% diện tích bề mặt so với tấm màng hình bát giác với cùng đường kính do sự khác biệt về mặt hình học.

  • Diện tích màng tăng 5%, lưu lượngtỷ lệ thu hồi sẽ tăng theo.
  • Hàn kín mép đệm màng với công nghệ tiên tiến hơn so với ở màng bát giác.
membrane plate disc
So sánh diện tích màng giữa Đệm màng tròn Rochem PF RO ( trái ) và Đệm màng bác giác trước đây ( phải ) sử dụng cho các mô-đun RO DT loại cũ
ROUND SHAPED ROCHEM CUSHIONS
Màng tròn
OCTAGONAL SHAPED CUSHIONS
Màng bác giác
comparision

Phần màu xanh biểu thị phần hơn của bề mặt màng tròn so với màng bác giác cùng đường kính

Thiết kế màng tròn tăng 5% diện tích bề mặt

Đêm màng bao gồm lớp thấm, lớp thấm này được kẹp giữa hai tấm màng. Viền ngoài được hàn siêu âm 3 lớp với nhau. Lỗ chính giữa cho nước thấm qua vào kênh thấm.permeate ro
fleece sheet membrane

 

Key words: màng rochem, màng ro, công nghệ rochem, màng thấm, thẩm thấu ngược