Sản phẩm - Giải Pháp Xử Lý Nước Thải

Xử Lý Nước Thải Chưng Cất

Distilleries waste water   GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CHO NHÀ MÁY CHƯNG CẤT RƯỢU

Hệ thống hiệu quả và kinh tế nhất cho cô đặc nước thải chưng cất để đạt được mức xả thải bằng không.
Tính năng
  • Đến 70% nước đầu ra có thể tái sử dụng, giảm thiểu lượng nước thải qua quá trình sinh học / làm khô.
  • Giảm thiểu bùn ép và yêu cầu về diện tích
  • Ứng dụng được xây dựng cho cả 2 loại nước thải chưng cất thô và chưng cất khí sinh học
  • Xử lý hơn 30.000 m3 mỗi ngày
Chỉ số Nước thải đầu vào Sau khi qua Rochem xử lý
TDS (PPM) 30000 < 50
COD (PPM) 50000 < 70
BOD(PPM) 12000 < 26
Thu hồi 70% - 80%
Trường hợp Nghiên cứu  
Khái quát: Nước thải chưng cất từ nhà máy được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải hiện hành.  Hệ thống này không đủ để đạt các chuẩn đầu ra.

Ngoài ra, nhà máy còn yêu cầu giảm lượng nước thải bằng cách có thể tái sử dụng nước thải. Distilleries water treatment
Nhà máy lắp đặt: Hệ thống RO-PF (Bộ điều khiển lập trình PLC vận hành tự động an toàn)

Đầu vào: 1.200 m3 / ngày đối với nước thải sau quá trình chưng cất khí sinh học.

Tỉ lệ thu hồi: 55% RO & -30% NF (nước thải từ RO vào các mô-đun NF để thu được nước thấm đầu ra không màu)

Hiệu suất nhà máy:

Chỉ số Đơn vị Nước thải RO Nước thấm Đầu ra NF
Lưu lượng m3/ngày 12000 600 340
Màu Nâu Đen Không màu Không màu
TDS ppm 45000 (Tổng) 24000 (Vô cơ) < 500 <  100
COD ppm 45000 < 70 < 70
BOD ppm 10000 < 30 < 30
TSS ppm 2000 0 0
Đặc trưng nổi bật

Kết hợp quá trình xử lý trên với quá trình xử lý sinh học giúp đạt được kết quả xả thải bằng 0 khi cho 1.200 m3 nước thải qua hệ thống.

Lắp đặt hiện tại giờ đây đã được tăng lên công suất xử lý 2.400 m3 / ngày

Chỉ số chung cho nhà máy chưng cất rượu
Chỉ số Nước thải chưng cất khí sinh học Sau khi qua Rochem xử lý
Đầu vào Xử lý Đầu vào Xử lý
TDS (ppm) 3000 - 5000 < 50 35000 - 55000 < 45
COD (ppm) 40000 < 72 120000 - 16000 < 70
BOD (ppm) 12000 < 30 60000-75000 < 30
Thu hồi 50% & NF 20% 40% & NF 20%
Liên quan