Sản phẩm - Giải Pháp Xử Lý Nước Thải

Xử Lý Nước Thải Cho Thuộc Da

tannery waste water  GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CHO NGÀNH THUỘC
Giảm đến 85% nước thải bằng hệ thống Mô-đun PF tiên tiến.
TÍNH NĂNG
  • Giảm yêu cầu về tiền xử lý
  • Không phải làm mềm / làm đông
  • Không phải lọc tinh và lọc than hoạt tính
  • Không phải tiền xử lý qua UF / NF
  • Khả năng xử lý lượng nước thải thuộc da với COD/ BOD cao mà không gây ra nguy cơ đóng cặn và tắt nghẽn
TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU
Nhà máy thuộc da Ambur, Ấn Độ
 
Khái quát: Nước thải từ nhà máy được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải hiện hành.  Tuy nhiên. Tuy nhiên hệ thống này không đạt các chuẩn đầu ra. Nước thải cần được xử lý tiếp để đạt chuẩn đầu ra. Ngoàh ra, nhà máy còn yêu cầu giảm lượng nước thải bằng cách có thể tái sử dụng nước thải. Nhà máy lắp đặt: Hệ Thống PF-RO (Điều khiển bằng bộ vi xử lý, vận hành tự động an toàn toàn phần)

Đầu vào: 75 m3 / ngày đối với nước thải sau quá trình xử lý.

Tỉ lệ thu hồi: 80%-85%

Hiệu suất nhà máy:

Chỉ sốĐơn vịNước thải ( đầu vào RO )Đầu ra RO
Lưu lượngm3 / ngày5043
TDSppm< 8000< 45
CODppm< 200050
BODppm< 1000< 30
Đặc trưng nổi bật
Hệ thống xử lý nước đầu vào đạt chất lượng đến độ có thể tái sử dụng trong nhà máy.
Phần xả thải từ hệ thống dễ dàng quản lý và dễ xử lý qua ánh nắng mặt trời hoặc các cơ chế bốc hơi nhanh sẵn có khác.

 

Liên quan