Sản phẩm - Xử Lý Nước Biển

Xử Lý Nước Xám Và Nước Đen Trên Tàu

Khái niệm xử lý nước thải trên tàu là giải pháp một dòng chảy bao gồm cả nước xám (từ vòi sen, chậu rửa, buồng giặt) và nước đen (từ nhà vệ sinh) và xử lý kết hợp bằng màng phản ứng sinh học. Áp dụng các mô-đun với chồng màng, các mô-đun này cũng được sử dụng trong xử lý nước thải thành phố. Chúng tôi đã thiết kế lắp đặt siêu lọc Ultrafiltration với các mô-đun sắp xếp bên ngoài cùng các kênh mở ở phần nước thô.

  Grey and black water 

Đối với xử lý khối lượng nước thải lớn, ví dụ như trên tàu du lịch hơn 1000 hành khách, giải pháp hai dòng chảy có thể có hiệu quả hơn.

  • Nước xám được xử lý bằng màng thẩm thấu ngược áp suất thấp. Phần nước đầu ra qua xử lý có thể sử dụng cho các mục đích kỹ thuật.
  • Nước đen, cô đặc từ áp suất thấp thẩm thấu ngược và nước thải nhà bếp được xử lý qua màng phản ứng sinh học. Nước qua xử lý có thể bỏ đi hoặc tái sử dụng trong các ứng dụng với yêu cầu chất lượng nước thấp hơn.
 crui ship

Sự phát triển của giải pháp hai dòng chảy được xây dựng trên nền tảng kiến thức và kinh nghiệm từ việc xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp màng và "quy tắc không-trộn-lẫn". "Quy tắc không-trộn-lẫn" cho rằng: nhìn chung, xử lý nước thải chứa các thành phần khác nhau và độ cô đặc khác nhau bằng các quá trình khác nhau sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn. Theo số liệu cho thấy giải pháp hai dòng chảy đã được thực hiện thành công trên 25 tàu.

Công nghệ màng từ Rochem UF được trình bày trong ví dụ, dựa trên siêu lọcsiêu lọc + thẩm thấu ngược áp suất thấp.

  Grey and black water treatment
membrane bioreactor
   low pressure ro

 

Liên quan