Sản phẩm - Giải Pháp Xử Lý Nước Thải

Xử Lý Nước Thải Cho Ngành Dệt May

  textile waste water

GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT
Nước thải sinh ra từ ngành công nghiệp đệt được phân thành 3 loại dựa trên các quá trình chúng tham gia vào:

Tiền xử lý (tẩy vải, rũ hồ)
Nhuộm và giặt
Hồ vải (chất làm mềm)

Trong những năm qua Rochem đã làm chủ ứng dụng thu hồi trực tiếp > 80% nước thấm đầu ra RO từ quá trình nhuộm và giặt vải mà không cần đến hệ thống xử lý nước thải thông thường và xử lý sơ cấp - trước cũng như sau khi nhuộm.

TÍNH NĂNG

  • Tỉ lệ thu hồi cao hơn 
  • Ứng dụng trên nước thô và nước thải ngang nhau giúp tránh tốn chi phí cao vào hóa chất và điện năng cho hệ thống xử lý nước thải thông thường
  • Tránh phát sinh nhu cầu nâng cấp công trình khi tăng năng suất, tiết kiệm đầu tư về đất cũng như chi phí xây dựng
  • Giảm lượng nước xả thải từ RO, do đó giảm lượng cần làm khô, giúp tiết kiệm chi phí

TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU

Nhà máy dệt Rajasthan - Ấn Độ

Khái quát: Mở rộng nhà máy dẫn đến lượng nước thải cao hơn, cần một kế hoạch xử lý chắc chắn để đặt đến xả thải bằng 0.

Nhà máy lắp đặt: Hệ thống PF - RO 2 giai đoạn (Điều khiển bằng bộ vi xử lý, vận hành tự động an toàn toàn phần)

Đầu vào: 800 m3 / ngày đối với nước thải thô chưa xử lý

Tỉ lệ thu hồi: Giai đoạn 1:75%
 Giai đoạn 2:65%
 Tổng cộng 80%
Hiệu suất nhà máy:
Chỉ sốĐơn vịNước thải (Đầu vào RO)Đầu ra RO
Lưu lượngm3 / ngày800650
TSSppm< 7500< 44
CODppm< 200050

Đặc trưng nổi bật
Hệ thống được thiết kế với nhiệm vụ thu vào trực tiếp và thu hồi 88% nước thải khi qua xử lý bằng hệ thống RO và có thể tái sử dụng trong quá trình nhuộm. Một lượng nhỏ không thích hợp được xử lý qua hệ thống xử lý thông thường như tiền xử lý và xử lý sau.

Lắp đặt giảm đáng kể các bước xử lý trong hệ thống xử lý nước thải thông thường, nếu như không có lắp đặt này thì đòi hỏi xử lý đến khối lượng tổng cộng là 1.600 m3.

Tổng năng suất hiện tại mở rộng để xử lý tổng cộng 1.600 m3 nước thải trong ngày.

 

Liên quan