Sản phẩm - Giải Pháp Xử Lý Nước Thải

Xử Lý Nước Thải Cho Dược Phẩm

Pharmaceutical   GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP DƯỢC

Hệ thống hiệu quả và kinh tế nhất cho thu hồi nước cho tái sử dụng từ nước thải qua xử lý sơ cấp/ xử lý bậc hai.
TÍNH NĂNG

Không cần tiền xử lý qua UF/ NF/ Xử lý hóa học/ Khử

Xử lý nước thải từ các hệ thống Ro thông thường do đó có thể tiết kiệm được chi phí làm khô và chi phí đốt.

Công suất giữ không đổi đảm bảo cam kết xả thải bằng 0.

Hiện tại đã có trên 22 lắp đặt tại Ấn Độ.

Xử lý hơn 5.000 m3 mỗi ngày

Chỉ số Nước thải đầu vào Sau khi qua Rochem xử lý
TDS (PPM) 15000 < 45
COD (PPM) 8000 < 55
BOD(PPM) 1500 < 27
Thu hồi 75% - 85%
TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU

Nhà máy dược Bangalore

Khái quát: Nước thải từ nhà máy được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải hiện hành.  Nhà máy yêu cầu giảm lượng nước thải bằng cách thu hồi/ tái sử dụng để đạt xả thải bằng 0.

 pill waste water

Nhà máy lắp đặt: Hệ thống PF-RO Rochem (Điều khiển bằng bộ vi xử lý, vận hành tự động an toàn toàn phần)

Đầu vào: 800 m3 / ngày đối với nước thải sau quá trình xử lý.

Tỉ lệ thu hồi: 80%

Hiệu suất nhà máy

Chỉ số    Đơn vị Nước thải (Đầu vào RO) Đầu ra RO
Lưu lượng m3 / ngày 800 700
TDS ppm 3500 < 47
COD ppm 1500 < 70
 Đặc trưng nổi bật

Hệ thống xử lý nước đầu vào đạt chất lượng đến độ có thể tái sử dụng trong nhà máy, đồng thời giảm lượng nước thải phải xử lý qua các hệ thống tốn điện năng như làm khô và đốt.

Chỉ số chung cho nhà máy dược

Chỉ số Đầu vào Sau khi qua Rochem xử lý
TDS 15000 < 45
COD 8000 < 55
BOD 1500  < 27
Thu hồi 75% - 85%
Liên quan